DIENSTEN

Charlotte Riedijk is een prettige, deskundige coach op de relatie stemgebruik en lichaamsbewustwording in professionele situaties. Zij heeft me veel inzicht gegeven in de juiste inzet van de stem en voelen wat lastige situaties met me doen (Adrie)

Bij Charlotte voelde ik mij volledig veilig waardoor ik tot snelle inzichten kon komen (Zeynep)

Zangles

Naast mijn werk als hoofdvakdocent zang aan de klassieke afdeling van Codarts Rotterdam en mijn activiteiten als uitvoerend musicus, heb ik sinds ruim vijfentwintig jaar mijn praktijk voor privé zanglessen. Zangers van alle niveaus kunnen bij me terecht, van beginners tot jonge afgestudeerde zangers die hun techniek willen verfijnen of aan specifiek repertoire willen werken.

Voor vragen of het maken van een afspraak voor een proefles kunt u contact met mijn opnemen per email of bellen naar 06 484 63 807. Planning van de lessen is flexibel en in onderling overleg.

Voice lessons

Besides my work as main voice teacher at Codarts Rotterdam Classical Department and my career as a singer, I give private voice lessons. Singers of all levels are welcome, beginners as well as young graduated singers that would like to enhance their technique or work on specific repertoire.

For more information or a trial lesson, please contact me through email or by phone 06 484 63 807.

Stem, adem & lichaamsbewustzijn

Bij Charlotte voelde ik mij volledig veilig waardoor ik tot snelle inzichten kon komen (Zeynep)

Stemcoaching voor persoonlijke ontwikkeling.  
Stem, adem & lichaamsbewustzijn is bedoeld voor leidinggevenden en werknemers in alle geledingen van organisaties die intern scholingsmogelijkheden bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Deze geïntegreerde training kan dienen als aanvulling op het gebruikelijke aanbod binnen uw organisatie. Techniek, presentatie en alle relevante aspecten van goed stemgebruik komen, op een toegankelijke manier, aan de orde.

De individuele training bestaat uit minimaal 4 sessies en is er voor iedereen die behoefte heeft meer te leren over de manier waarop stem, adem en lichaam elkaar wederzijds beïnvloeden. Door het vergroten van het inzicht over de samenhang tussen stem, adem en lichaam, zal de deelnemer zich sterker en zekerder voelen in stressvolle situaties, meer controle krijgen over zijn/haar stem, een vollere spreekstem ontwikkelen en met meer nuance gaan spreken. Een terugkomsessie na ongeveer vier maanden wordt aanbevolen.

De training is praktisch en toegespitst op de individuele behoeftes van de deelnemer.
In de eerste sessie wordt onderzocht waar deze behoeftes liggen en worden concrete oefeningen aangereikt waarmee de deelnemer zelf aan de slag kan.
In de volgende sessies worden de oefeningen verdiept en verfijnd aan de hand van de ervaringen die de deelnemer in de praktijk heeft.
Voorts wordt, door rollenspellen, geoefend met het voeren van gesprekken of presentaties waarbij mogelijk spanning wordt ervaren en wordt gewerkt aan de spraakmelodie, articulatie en het spreken met meer klank.

Leerdoelen:

 • Het herkennen en verhelpen van een (te) hoge ademhaling
 • Het herkennen en oplossen van overbodige spierspanningen in het hele vocale apparaat
 • In elke gewenste situatie rustig en verstaanbaar kunnen spreken
 • Kunnen spreken met een ontspannen, volle stem, die gedragen wordt door de adem en verbonden is met het lichaam
 • Met gemak en zelfverzekerdheid kunnen presenteren
 • Beschikken over een goede, energieke lichaamshouding

Mijn meer dan 25-jarige ervaring als zelfstandig zangeres en stemcoach zet ik in om mensen inzicht te geven in hun belemmerende gewoontes op het gebied van
stem (kwaliteit en kracht van de klank),
adem (energiebehoud in stressvolle situaties) en
lichaamsbewustzijn (fysieke reacties op spanning herkennen en kanaliseren).

Het maatwerk dat ik lever wordt zeer gewaardeerd, de sessies worden gezien als waardevolle momenten met echte aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Voor de trainingen kom ik naar de werkplek van de deelnemer.
Voor boekingen, tarieven en nadere informatie: charlotte@charlotteriedijk.com

Lectures

…en wat doet u overdag?
Lezing over het leven van een musicus

In samenwerking met een pianist verzorg ik lezingen: De lezing heeft de vorm van een openbare repetitie en is, ook voor de niet in de klassieke muziek ingevoerde toehoorder, interessant en inspirerend. Hij geeft inzicht in het proces dat voorafgaat aan een publiek optreden en vergroot het begrip van de toehoorder voor de artiest.
Ik vertel over de opleiding en het dagelijks leven van de musicus en het voorbereiden van een concert, geef een kijkje in de keuken door middel van een openbare repetitie, waarbij we uitleggen wat we proberen te bereiken, er is gelegenheid tot het stellen van vragen en we ronden af met een korte presentatie van het gerepeteerde werk. Een mini-optreden.


Charlotte Riedijk - lectures

Mijn verhaal gaat over passie, vakmanschap en samenwerking. Passie voor de muziek, vakmanschap en professionaliteit binnen de eigen discipline en samenwerking om die passie over te brengen op de luisteraars.

De manier van samenwerken die mijn pianiste en ik demonstreren tijdens de openbare repetitie toont hoe je, door naar elkaar te luisteren, uitgaand van elkaars kwaliteiten en expertise, kunt komen tot een resultaat dat meer is dan de som der delen. Deze werkwijze is, in tegenstelling tot die van een orkest, waar immers een dirigent voor staat, niet hiërarchisch.
Me aanpassend aan mijn publiek, leg ik voor elk gezelschap verschillende accenten: bijvoorbeeld bij een letterkundig publiek is er uitgebreid aandacht voor de achtergrond van de teksten in de gezongen stukken, bij ondernemers zal het meer gaan over cultureel ondernemerschap en bij medici over de heilzame effecten van de aandacht die er in het zingen is voor houding en adem…
Ik denk graag met u mee om de lezing toe te spitsen op het belangstellingsgebied van uw mensen.

Benodigdheden: een gestemde vleugel of piano
Duur van het optreden: ruim 60 minuten

voor nadere informatie, prijsopgave en boekingen: email Charlotte Riedijk


Charlotte Riedijk - lectures

Workshops

Hoe we overkomen, hoe we ons presenteren, hoe anderen ons ervaren, in het dagelijks leven en op de werkvloer, wordt, zeker op het eerste gezicht, bepaald door onze houding en de klank van onze stem.
Door een groter bewustzijn van adem, houding en stem wordt het mogelijk anderen met meer rust en zelfvertrouwen tegemoet te treden, beter te luisteren en te communiceren.
De workshop Stem- en lichaamsbewustzijn kan worden ingezet voor persoonlijke groei en zeker ook voor teamontwikkeling. Goed naar elkaar luisteren, meer voor elkaar openstaan bevordert immers ook de teamgeest.

De workshop begint met een korte inleiding over de relatie tussen houding, adem en stem. Aan de hand van voorbeelden probeer ik die relatie te illustreren. Vervolgens werken we gezamenlijk aan:

 • lichamelijke ontspanning
 • adem en beweging/houding
 • adem en stem
 • luisteren naar elkaar en samen klank maken
 • spreken, presenteren
 • zingen (als de groep daar voor voelt)

Dit doe ik d.m.v. oefeningen uit de yoga, eenvoudige ademhalingsoefeningen en spelopdrachten.
Ik baseer me hierbij op mijn opleiding tot en jarenlange ervaring als (opera)zangeres. Ik heb niet alleen veel gewerkt met jonge professionals en zangstudenten, als docent aan het conservatorium maar ook met amateurs, op individuele basis en in groepsverband.

Ieder (sollicitatie-)gesprek, iedere vergadering of lezing is in wezen een optreden. Een optreden is leuk maar ook spannend. In deze workshop ervaren de deelnemers, op speelse wijze, wat er onder spanning gebeurt met stem, adem en houding en hoe de drie samenhangen. Vervolgens geef ik concrete handvatten die zullen leiden tot een meer ontspannen houding en stemgebruik en een zelfverzekerde presentatie. En daarmee uiteindelijk ook tot meer zelfvertrouwen in lastige communicatieve situaties.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of willen spreken over een op uw organisatie toegespitst programma, dan kunt u natuurlijk altijd bellen of contact met mij opnemen.

Charlotte Riedijk, zangeres en stemcoach
Oranjekade 5
2011 VC Haarlem
T: + 31 6484 63 807
E: email Charlotte Riedijk
W: www.charlotteriedijk.com

Praktische gegevens:

 • De workshop duurt ongeveer twee uur en een kwartier en is voor maximaal 15 deelnemers.
 • Er is een flinke ruimte voor nodig waar het meubilair aan de kant kan zodat de deelnemers zich vrij in de ruimte kunnen bewegen zonder elkaar in de weg te zitten.
 • makkelijke kleding is aan te bevelen.
 • de deelnemers kunnen vooraf op dit emailadres doorgeven waar ze graag aan zouden willen werken en wat het doel van deelname aan de workshop is, ik zal daar dan tijdens de workshop op ingaan.

voor nadere informatie, prijsopgave en boekingen: email Charlotte Riedijk